Akupunktur vücudun belli noktalarına iğne, elektrostimulasyon, lazer, ısı ve diğer uyaranların uygulandığı bir tedavi şeklidir. Uluslararası literatürde Bütünleyici ve Alternatif Tıbbın alt grubu olan Enerji Tıbbı içinde sınıflanmaktadır. Çin tıbbında 4000 yıldır kullanılmasına rağmen, ancak son yüzyılda Avrupa ve Amerika'da kabul görmeye başlamıştır ve akupunktura duyulan bilimsel ilgi giderek artmaktadır.      

Akupunktur araştırmalarından elde edilen sonuçlara göre, nörotransmitter ifadesinde bölgesel değişiklikler söz konusudur ama enerji mevcudiyetine dair bir delile ulaşılamamıştır

Akupunktur noktalarının bağlantılarını günümüz tıbbının ışığında anlayabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. 1980' li yıllarda miyofasyal ağrı sendromu ve fibromiyaljide tetik noktaları ile akupunktur noktalarının dağılımı arasında benzerlik saptanmıştır. Akupunktur noktalarının bağ dokusunun birleşme yerlerinde bulundukları gösterilmiştir; meridyenlerin bağ dokusu planlarına karşılık gelebilecekleri ve akupunktur noktası uyarıldığında ürperti, sıcaklık vb tarzda algılanan duyumun mekanoreseptör uyarımından  kaynaklanabileceği düşünülmektedir.